Ada Overwater
Beeldend Kunstenaar
 navigatie
Title
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ada Overwater kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ada Overwater, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ada Overwater verstrekt. Ada Overwater kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

WAAROM ADA OVERWATER GEGEVENS NODIG HEEFT
Ada Overwater verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Ada Overwater kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ADA OVERWATER BEWAART
Ada Overwater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Ada Overwater verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar acjoverwater@hetnet.nl. Ada Overwater zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Ada Overwater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ada Overwater verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via acjoverwater@hetnet.nl. Adaoverwater.nl is een website van Ada Overwater.
Ada Overwater is als volgt te bereiken:
Postadres: Julianastraat 7, 4316AG Zonnemaire.
E-mailadres:acjoverwater@hetnet.nl
Terug naar de inhoud